Posted by Eric Elfving

C++-mentor och mjukvaruarkitekt på SAAB