Vad är LinkCpp?

LinkCpp är en lokal user group för C++-intresserade i Linköpingstrakten. Vårt mål är att träffas ungefär en gång per månad för att dela vårt gemensamma intresse och sprida kunskap om C++.

En User Group är en grupp personer som träffas för att diskutera ett gemensamt intresse. Beroende på vilket intresse det handlar om kan aktiviteterna så klart vara väldigt olika men för user groups inom C++ handlar det oftast om presentationer från deltagare eller gäster följt av diskussioner. Det kan även handla om att vi kodar på något projekt tillsammans, ser någon presentation inspelad på en konferens eller något helt annat.

Målet med LinkCpp är att alla ska känna sig som en del av gruppen och du är välkommen oavsett tidigare erfarenhet av C++. Det viktiga är att du har (eller hoppas få) ett intresse av språket. Har du förslag på aktiviteter eller kan tänka dig att hålla en presentation om något ämne du tror kan vara av intresse för oss övriga tar vi gladeligen emot anmälan här.